Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji – Michał Kunikowski

Sekretarz Komisji – Krzysztof Blok

Pozostali członkowie : Tomasz Kozak, Andrzej Majkowski, Ireneusz Śliwowski,  Katarzyna Klejnowska