Ogłoszenie Zarządu

12.04.2023 r.

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że w dniu 26 kwietnia 2023 roku o godzinie 19:00 w budynku przy boisku na ulicy Warszawskiej 17 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze UKS DRAGON BOJANO z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zebrania;
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności w 2022 r.,
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Klubu z działalności w 2022 r.,
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klubu za rok 2022;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2022 r.;
  9. Wolne wnioski;
  10. Zamknięcie Zebrania.

Zapraszamy

Zarząd UKS DRAGON BOJANO