Walne Zebranie Sprawozdawcze

Szanowni Państwo,Zawiadamiamy, że w dniu 17 czerwca 2020 roku o godzinie 19:00 w budynku przyboisku na ulicy Warszawskiej 17 odbędzie się Walne Zebranie SprawozdawczeUKS DRAGON BOJANO z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie Zebrania;2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowań w sprawie wyboruPrzewodniczącego Głosowania;3. Wybór Przewodniczącego Zebrania;4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zebrania orazjego zdolności do podejmowania uchwał;5. Przyjęcie porządku obrad;6. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności w 2019 r.,7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowegoKlubu za rok 2019;8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przyjęcia sprawozdaniaZarządu i absolutorium dla Zarządu za 2019 r.;9. Wolne wnioski;10. Zamknięcie Zebrania.ZapraszamyZarząd UKS DRAGON BOJANO