Szanowni Państwo, Zawiadamiamy, że w dniu 14 marca 2019 roku o godzinie 19:00 w budynku przy boisku na ulicy Warszawskiej odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze UKS DRAGON BOJANO z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zebrania; Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowań w sprawie wyboru Przewodniczącego Głosowania; Wybór Przewodniczącego Zebrania; Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; Przyjęcie porządku obrad; Omówienie zmian w składzie Zarządu Klubu; Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności w 2018 r., Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klubu za rok 2018; Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przyjęcia sprawozdania Zarządu i absolutorium dla Zarządu za 2018 r.; Wolne wnioski; Zamknięcie Zebrania. Zapraszamy Zarząd UKS DRAGON BOJANO

Dodaj komentarz